Vilket Bristav-nummer har ?

Gunilla Larssons Bristav-nummer är

2

Gunilla Larsson
var med i avsnittet 67
i podden Allt du velat veta med
Fritte Fritzson

Fritte Fritzson
var med i avsnittet 72
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Gunilla Larssons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym