Vilket Bristav-nummer har ?

Gry Forsells Bristav-nummer är

2

Gry Forsell
var med i avsnittet 2
i podden Hemma Hos Gry med
Thomas Stenström

Thomas Stenström
var med i avsnittet 30 mars 2017
i podden AMK Morgon med
Petter Bristav

Se Gry Forsells poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet