Vilket Bristav-nummer har ?

Gry Forsells Bristav-nummer är

2

Gry Forsell
var med i avsnittet 18
i podden Hemma hos Gry med
Måns Möller

Måns Möller
var med i avsnittet 131
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Gry Forsells poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet