Vilket Bristav-nummer har ?

Grulle Eklunds Bristav-nummer är

2

Grulle Eklund
var med i avsnittet 4
i podden Svenska Wrestlingpodden med
Fredrik da Rocha Johansson

Fredrik da Rocha Johansson
var med i avsnittet 11
i podden Svenska Wrestlingpodden med
Petter Bristav

Se Grulle Eklunds poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet