Vilket Bristav-nummer har ?

Gösta Carlbergs Bristav-nummer är

3

Gösta Carlberg
var med i avsnittet #19
i podden Businesspodden med
Mikael Arndt

Mikael Arndt
var med i avsnittet 51
i podden Businesspodden med
Messiah Hallberg

Messiah Hallberg
var med i avsnittet 199
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Gösta Carlbergs poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym