Vilket Bristav-nummer har ?

Frida Strannes Bristav-nummer är

2

Frida Stranne
var med i avsnittet 43
i podden Allt du velat veta med
Fritte Fritzson

Fritte Fritzson
var med i avsnittet 195
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Frida Strannes poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet