Vilket Bristav-nummer har ?

Frida Lunds Bristav-nummer är

2

Frida Lund
var med i avsnittet #53
i podden Bra snack med
Nille af Ekenstam

Nille af Ekenstam
var med i avsnittet #4
i podden Bra snack med
Petter Bristav

Se Frida Lunds poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym