Vilket Bristav-nummer har ?

Fredrik Lindströms Bristav-nummer är

2

Fredrik Lindström
var med i avsnittet 115
i podden Värvet med
Kristoffer Triumf

Kristoffer Triumf
var med i avsnittet 144
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Fredrik Lindströms poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet