Vilket Bristav-nummer har ?

Fredrik Lindströms Bristav-nummer är

2

Fredrik Lindström
var med i avsnittet 12
i podden David Batras Podcast med
David Batra

David Batra
var med i avsnittet 201
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Fredrik Lindströms poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym