Vilket Bristav-nummer har ?

Fia Almströms Bristav-nummer är

2

Fia Almström
var med i avsnittet 20 maj
i podden AMK Morgon med
Martin Soneby

Martin Soneby
var med i avsnittet 9 juni
i podden AMK Morgon med
Petter Bristav

Se Fia Almströms poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet