Vilket Bristav-nummer har ?

Fenjima Manriques Bristav-nummer är

2

Fenjima Manrique
var med i avsnittet 106
i podden Overkligt med
Victor Leijonhufvud

Victor Leijonhufvud
var med i avsnittet 104
i podden Overkligt med
Petter Bristav

Se Fenjima Manriques poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet