Vilket Bristav-nummer har ?

Felix Herngrens Bristav-nummer är

2

Felix Herngren
var med i avsnittet 27
i podden David Batras Podcast med
Anna Sahlin

Anna Sahlin
var med i avsnittet #11
i podden Bra snack med
Petter Bristav

Se Felix Herngrens poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet