Vilket Bristav-nummer har ?

Erik Böréns Bristav-nummer är

1

Erik Börén
var med i avsnittet 127
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Erik Böréns poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym