Vilket Bristav-nummer har ?

Erik Åsards Bristav-nummer är

2

Erik Åsard
var med i avsnittet 14
i podden Allt du velat veta med
Fritte Fritzson

Fritte Fritzson
var med i avsnittet 12
i podden EMPodd med
Petter Bristav

Se Erik Åsards poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet