Vilket Bristav-nummer har ?

Enrico Colantonis Bristav-nummer är

2

Enrico Colantoni
var med i avsnittet 25
i podden Värvet International med
Kristoffer Triumf

Kristoffer Triumf
var med i avsnittet 105
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Enrico Colantonis poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet