Vilket Bristav-nummer har ?

Emmy Winthers Bristav-nummer är

2

Emmy Winther
var med i avsnittet #24
i podden Bra snack med
Anna Sahlin

Anna Sahlin
var med i avsnittet #64
i podden Bra snack med
Petter Bristav

Se Emmy Winthers poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet