Vilket Bristav-nummer har ?

Emma Frans Bristav-nummer är

1

Emma Frans
var med i avsnittet #4
i podden Bra snack med
Petter Bristav

Se Emma Frans poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet