Vilket Bristav-nummer har ?

Ella von Pessos Bristav-nummer är

2

Ella von Pesso
var med i avsnittet 144
i podden Overkligt med
Victor Leijonhufvud

Victor Leijonhufvud
var med i avsnittet 104
i podden Overkligt med
Petter Bristav

Se Ella von Pessos poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym