Vilket Bristav-nummer har ?

Elisa Lindströms Bristav-nummer är

3

Elisa Lindström
var med i avsnittet 157
i podden Livshjulet med Anna Hegestrand med
Anna Hegestrand

Anna Hegestrand
var med i avsnittet 4
i podden Livshjulet med Anna Hegestrand med
Hasse Brontén

Hasse Brontén
var med i avsnittet 221
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Elisa Lindströms poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym