Vilket Bristav-nummer har ?

Elinor Häggs Bristav-nummer är

2

Elinor Hägg
var med i avsnittet 52
i podden Overkligt med
Johan Hallstan

Johan Hallstan
var med i avsnittet 104
i podden Overkligt med
Petter Bristav

Se Elinor Häggs poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym