Vilket Bristav-nummer har ?

Elina Du Rietzs Bristav-nummer är

2

Elina Du Rietz
var med i avsnittet 1 mars
i podden AMK Morgon med
Christopher Linnell

Christopher Linnell
var med i avsnittet 101 En kareoke-indian
i podden Nisse å den där äldre med
Petter Bristav

Se Elina Du Rietzs poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym