Vilket Bristav-nummer har ?

Elina Du Rietzs Bristav-nummer är

2

Elina Du Rietz
var med i avsnittet 4: Kristoffer, Elina och Isak
i podden Fantasipanelen med
David Sundin

David Sundin
var med i avsnittet 9 november
i podden AMK Morgon med
Petter Bristav

Se Elina Du Rietzs poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym