Vilket Bristav-nummer har ?

Elina Du Rietzs Bristav-nummer är

2

Elina Du Rietz
var med i avsnittet 24 maj
i podden AMK Morgon med
K Svensson

K Svensson
var med i avsnittet 261
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Elina Du Rietzs poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet