Vilket Bristav-nummer har ?

Elina Du Rietzs Bristav-nummer är

2

Elina Du Rietz
var med i avsnittet 19 oktober 2016
i podden AMK Morgon med
Martin Soneby

Martin Soneby
var med i avsnittet 107
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Elina Du Rietzs poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym