Vilket Bristav-nummer har ?

Elin Unnes Bristav-nummer är

3

Elin Unnes
var med i avsnittet Var befinner sig punken i dag?
i podden Gradvall med
Jan Gradvall

Jan Gradvall
var med i avsnittet 116
i podden Värvet med
Kristoffer Triumf

Kristoffer Triumf
var med i avsnittet 144
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Elin Unnes poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet