Vilket Bristav-nummer har ?

Elin Unnes Bristav-nummer är

3

Elin Unnes
var med i avsnittet Var befinner sig punken i dag?
i podden Gradvall med
Christoffer Röstlund Jonsson

Christoffer Röstlund Jonsson
var med i avsnittet JessicasKK nr8
i podden JessicasKK med
Jessica Karlén

Jessica Karlén
var med i avsnittet 23
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Elin Unnes poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet