Vilket Bristav-nummer har ?

Elias Bjärgvides Bristav-nummer är

2

Elias Bjärgvide
var med i avsnittet Avsnitt 16
i podden Impropodden med
My Gudmundsdotter

My Gudmundsdotter
var med i avsnittet Avsnitt 39
i podden Impropodden med
Petter Bristav

Se Elias Bjärgvides poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet