Vilket Bristav-nummer har ?

Effie Karabudas Bristav-nummer är

2

Effie Karabuda
var med i avsnittet 140
i podden Overkligt med
Johan Hallstan

Johan Hallstan
var med i avsnittet 104
i podden Overkligt med
Petter Bristav

Se Effie Karabudas poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym