Vilket Bristav-nummer har ?

Dwayne Perkins Bristav-nummer är

2

Dwayne Perkins
var med i avsnittet 185
i podden WTF med
Eddie Pepitone

Eddie Pepitone
var med i avsnittet Extrasode: Eddie Pepitone
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Dwayne Perkins poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet