Vilket Bristav-nummer har ?

Drew Hastings Bristav-nummer är

3

Drew Hastings
var med i avsnittet 292
i podden WTF med
Moshe Kasher

Moshe Kasher
var med i avsnittet 77
i podden WTF med
Eddie Pepitone

Eddie Pepitone
var med i avsnittet Extrasode: Eddie Pepitone
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Drew Hastings poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet