Vilket Bristav-nummer har ?

Doug Stanhopes Bristav-nummer är

3

Doug Stanhope
var med i avsnittet 204
i podden WTF med
Marc Maron

Marc Maron
var med i avsnittet 96
i podden WTF med
Judah Friedlander

Judah Friedlander
var med i avsnittet 145
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Doug Stanhopes poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym