Vilket Bristav-nummer har ?

Dominika Borg Janssons Bristav-nummer är

2

Dominika Borg Jansson
var med i avsnittet 64
i podden Allt du velat veta med
Fritte Fritzson

Fritte Fritzson
var med i avsnittet 12
i podden EMPodd med
Petter Bristav

Se Dominika Borg Janssons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet