Vilket Bristav-nummer har ?

Dolores Hazes Bristav-nummer är

3

Dolores Haze
var med i avsnittet #9
i podden Dill och Duva med
Tom Jerry Boman

Tom Jerry Boman
var med i avsnittet #39
i podden Dill och Duva med
Julia Frej

Julia Frej
var med i avsnittet 9 juni
i podden AMK Morgon med
Petter Bristav

Se Dolores Hazes poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym