Vilket Bristav-nummer har ?

Death Teams Bristav-nummer är

3

Death Team
var med i avsnittet #33
i podden Dill och Duva med
Tom Jerry Boman

Tom Jerry Boman
var med i avsnittet #39
i podden Dill och Duva med
Julia Frej

Julia Frej
var med i avsnittet 288
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Death Teams poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym