Vilket Bristav-nummer har ?

David Liljemarks Bristav-nummer är

2

David Liljemark
var med i avsnittet 90
i podden Arkiv Samtal med
Simon Gärdenfors

Simon Gärdenfors
var med i avsnittet 106
i podden Arkiv Samtal med
Petter Bristav

Se David Liljemarks poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym