Vilket Bristav-nummer har ?

David Liljemarks Bristav-nummer är

2

David Liljemark
var med i avsnittet 144
i podden Arkiv Samtal med
Simon Gärdenfors

Simon Gärdenfors
var med i avsnittet 81
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se David Liljemarks poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet