Vilket Bristav-nummer har ?

David Flams Bristav-nummer är

1

David Flam
var med i avsnittet 42
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se David Flams poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym