Vilket Bristav-nummer har ?

David Finchers Bristav-nummer är

2

David Fincher
var med i avsnittet 7
i podden Värvet International med
Kristoffer Triumf

Kristoffer Triumf
var med i avsnittet 105
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se David Finchers poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet