Vilket Bristav-nummer har ?

Dates Bristav-nummer är

3

Date
var med i avsnittet Avsnitt 78
i podden Jenny & Vänner med
Jenny Seth

Jenny Seth
var med i avsnittet 80
i podden Arkiv Samtal med
Simon Gärdenfors

Simon Gärdenfors
var med i avsnittet 106
i podden Arkiv Samtal med
Petter Bristav

Se Dates poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym