Vilket Bristav-nummer har ?

Daniella Ibis Bristav-nummer är

3

Daniella Ibis
var med i avsnittet Per Holknekt
i podden AjPodden med Bella & Helene med
Per Holknekt

Per Holknekt
var med i avsnittet 150
i podden Värvet med
Kristoffer Triumf

Kristoffer Triumf
var med i avsnittet 105
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Daniella Ibis poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet