Vilket Bristav-nummer har ?

Daniel Karlsson (illusionist)s Bristav-nummer är

3

Daniel Karlsson (illusionist)
var med i avsnittet Blått eller Rosa?
i podden Tjugominuterspodden med Therese Järvheden med
Therese Järvheden

Therese Järvheden
var med i avsnittet Är vi barnen för mycket till lags?
i podden Tjugominuterspodden med Therese Järvheden med
Thomas Järvheden

Thomas Järvheden
var med i avsnittet 56
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Daniel Karlsson (illusionist)s poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym