Vilket Bristav-nummer har ?

Daniel Goldbergs Bristav-nummer är

2

Daniel Goldberg
var med i avsnittet 139
i podden Overkligt med
Johan Hallstan

Johan Hallstan
var med i avsnittet 154
i podden Overkligt med
Petter Bristav

Se Daniel Goldbergs poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym