Vilket Bristav-nummer har ?

Daniel Adams-Rays Bristav-nummer är

1

Daniel Adams-Ray
var med i avsnittet 187
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Daniel Adams-Rays poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet