Vilket Bristav-nummer har ?

Damon Rastis Bristav-nummer är

1

Damon Rasti
var med i avsnittet 34
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Damon Rastis poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym