Vilket Bristav-nummer har ?

Cykel-Hasses Bristav-nummer är

2

Cykel-Hasse
var med i avsnittet 3 april
i podden AMK Morgon med
Martin Soneby

Martin Soneby
var med i avsnittet 7
i podden EMPodd med
Petter Bristav

Se Cykel-Hasses poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym