Vilket Bristav-nummer har ?

Christopher Martlands Bristav-nummer är

3

Christopher Martland
var med i avsnittet 42
i podden Nemo Möter En Vän med
Nemo Hedén

Nemo Hedén
var med i avsnittet 14
i podden Nemo Möter En Vän med
Nisse Hallberg

Nisse Hallberg
var med i avsnittet 175
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Christopher Martlands poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym