Vilket Bristav-nummer har ?

Christophe Lallets Bristav-nummer är

2

Christophe Lallet
var med i avsnittet 2 februari 2017
i podden AMK Morgon med
Martin Soneby

Martin Soneby
var med i avsnittet 141
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Christophe Lallets poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym