Vilket Bristav-nummer har ?

Christophe Lallets Bristav-nummer är

2

Christophe Lallet
var med i avsnittet 11 november
i podden AMK Morgon med
K Svensson

K Svensson
var med i avsnittet Extrasode 6: Planka museum
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Christophe Lallets poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym