Vilket Bristav-nummer har ?

Christina Nordhagers Bristav-nummer är

2

Christina Nordhager
var med i avsnittet 4
i podden Takshow med
Kristoffer Triumf

Kristoffer Triumf
var med i avsnittet 144
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Christina Nordhagers poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym