Vilket Bristav-nummer har ?

Christina Nordhagers Bristav-nummer är

2

Christina Nordhager
var med i avsnittet 13
i podden Sveriges 20 roligaste med
Messiah Hallberg

Messiah Hallberg
var med i avsnittet 199
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Christina Nordhagers poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym