Vilket Bristav-nummer har ?

Christian Hedlunds Bristav-nummer är

2

Christian Hedlund
var med i avsnittet 161
i podden Overkligt med
Victor Leijonhufvud

Victor Leijonhufvud
var med i avsnittet 104
i podden Overkligt med
Petter Bristav

Se Christian Hedlunds poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym