Vilket Bristav-nummer har ?

Christer Nordlunds Bristav-nummer är

2

Christer Nordlund
var med i avsnittet 62
i podden Mediespanarna med
Jesper Enbom

Jesper Enbom
var med i avsnittet 176
i podden Mediespanarna med
Petter Bristav

Se Christer Nordlunds poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet