Vilket Bristav-nummer har ?

Christer Engströms Bristav-nummer är

2

Christer Engström
var med i avsnittet 75
i podden Overkligt med
Johan Hallstan

Johan Hallstan
var med i avsnittet 154
i podden Overkligt med
Petter Bristav

Se Christer Engströms poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym