Vilket Bristav-nummer har ?

Christer Engströms Bristav-nummer är

2

Christer Engström
var med i avsnittet 63
i podden Overkligt med
Victor Leijonhufvud

Victor Leijonhufvud
var med i avsnittet 131
i podden Overkligt med
Petter Bristav

Se Christer Engströms poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet