Vilket Bristav-nummer har ?

Chelsea Perettis Bristav-nummer är

3

Chelsea Peretti
var med i avsnittet 39
i podden WTF med
Marc Maron

Marc Maron
var med i avsnittet 15
i podden WTF med
Eddie Pepitone

Eddie Pepitone
var med i avsnittet Extrasode: Eddie Pepitone
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Chelsea Perettis poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet