Vilket Bristav-nummer har ?

Chelsea Handlers Bristav-nummer är

3

Chelsea Handler
var med i avsnittet 716
i podden WTF med
Marc Maron

Marc Maron
var med i avsnittet 107
i podden WTF med
Eddie Pepitone

Eddie Pepitone
var med i avsnittet Extrasode: Eddie Pepitone
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Chelsea Handlers poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet