Vilket Bristav-nummer har ?

Charlotte Weiners Bristav-nummer är

4

Charlotte Weiner
var med i avsnittet 35
i podden Cancerpodden med
Anna Benson

Anna Benson
var med i avsnittet 19
i podden Cancerpodden med
Elisabet Höglund

Elisabet Höglund
var med i avsnittet 181
i podden Värvet med
Kristoffer Triumf

Kristoffer Triumf
var med i avsnittet 144
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Charlotte Weiners poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym