Vilket Bristav-nummer har ?

Cecilia Kallins Bristav-nummer är

2

Cecilia Kallin
var med i avsnittet #2
i podden Konversation med Rasmus och Johan med
Johan Andersson

Johan Andersson
var med i avsnittet #5
i podden Konversation med Rasmus och Johan med
Petter Bristav

Se Cecilia Kallins poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym