Vilket Bristav-nummer har ?

Catharina Lagerstams Bristav-nummer är

3

Catharina Lagerstam
var med i avsnittet 42
i podden Retoriskt! med
Mattias Bergman

Mattias Bergman
var med i avsnittet 1
i podden Retoriskt! med
Henrik Schyffert

Henrik Schyffert
var med i avsnittet 319: "Petters avsnitt"
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Catharina Lagerstams poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym