Vilket Bristav-nummer har ?

Catharina Lagerstams Bristav-nummer är

3

Catharina Lagerstam
var med i avsnittet 42
i podden Retoriskt! med
Barbro Fällman

Barbro Fällman
var med i avsnittet 10
i podden Retoriskt! med
David Batra

David Batra
var med i avsnittet 201
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Catharina Lagerstams poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym