Vilket Bristav-nummer har ?

Caroline Granes Bristav-nummer är

3

Caroline Grane
var med i avsnittet 102
i podden Livshjulet med Anna Hegestrand med
Anna Hegestrand

Anna Hegestrand
var med i avsnittet 167
i podden Livshjulet med Anna Hegestrand med
Hasse Brontén

Hasse Brontén
var med i avsnittet 232
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Caroline Granes poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym